Danko City Thái Nguyên nhận giải thưởng tại Dot Propertty Vietnam Awards 2020
06/08/2020
https://youtu.be/egYfu8d90z4