Mùa hè rực rỡ sắc màu tại Danko City
26/05/2021
https://youtu.be/LppryBEZ6EI