[TEASER] Danko City - Siêu phẩm sắp xuất hiện tại Thái Nguyên
09/05/2020
https://www.youtube.com/watch?v=HXE270smYfw&feature=youtu.be