[TH Thái Nguyên] Sự hoan nghênh và ủng hộ của người dân TN dành cho dự án DKC
08/05/2020
https://www.youtube.com/watch?v=yG-9dTBb-hg&feature=youtu.be