[TH THÁI NGUYÊN]Shophouse Danko City góp phần phát triển thương mại - dịch vụ tỉnh Thái Nguyên
17/07/2020
https://youtu.be/8oz-n2dfJ44