Tiến độ dự án Danko City tháng 5.2020
29/05/2020
https://youtu.be/AoNPFA0MCq4