View bến du thuyền Monaco tại Danko City
25/10/2021
https://youtu.be/zXnFpUugPy8