[VTV1] Danko City giành giải thưởng Dot Property Awards 2020
27/07/2020
https://youtu.be/tik7aHqNGOo